Program terapii

 

  1. Konsultacje Recall Healing/ Totalna Biologia –
    wyjaśnienie i uświadomienie powstania dysfunkcji.
  2. System balansujący – wyrównanie biopola energetycznego człowieka.
  3. Oczyszczenie komórek wątroby z użyciem Glutationu.
  4. Ozonoterapia – droga podania ozonu dobierana w zależności
    od dolegliwości.
  5. Uwalnianie zablokowanych emocji.
  6. Witaminoterapia (dożylna i domięśniowa).

Terapia powinna przebiegać według programu zamieszczonego powyżej.

Zadzwoń